Saltar al contenido principal

Segona part del Terç del Crestià / Francesc Eiximenis

Registre bibliogràfic

 • Títol uniforme: Crestià. 3er llibre
 • Títol: Segona part del Terç del Crestià / Francesc Eiximenis
 • Autor: Eiximenis, Francesc, aproximadament 1327-1409
 • Publicació: Alacant : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2010
 • Ubicació d'originals: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 458
 • Descripció física: 216 f. ; 38 cm
 • Nota general:
  • Al colofó (f. 216v): "Açí son accabats aquests xii tractats damunt dits d’aquest terç libre apelat Crestià que tracten e mostren generalment de tots los peccats mortals e venials lo qual libre mitjançant la gràcia del Salvador nostre Ihesuchrist ha fet e ordonat lo reverent pare mestre Francesch Eximeniç del orde dels ffrares menors. Decimo octavo die Decembris anno a Nativitate Domini Mº CCCCº Lº"
 • Notes de reproducció original: Reproducció digital del manuscrit datat 18 de desembre de 1450. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 458
 • Notes:
  • Paper i pergamí (bifolis extern i intern de cada quadern)
  • [R. d’Alós], "La Biblioteca Dalmases", Butlletí de la Biblioteca de Catalunya (1916), p. 28-57; J. Massó i Torrents "Les obres de fra Francesch Eiximenis", Anuari d’Estudis catalans III (1909-1910) p. 588-692 (núm. 18, Terç del crestià G); BITECA manid 1513
  • Al f. 1-6 taula de contingut
  • Num. antiga del s. XVIII: 207 f.
  • F. 7-9 en blanc
  • Text a dues cols.
  • Reclams al quadern
  • Restes de signatures al marge inferior dret en vermell i postil·les marginals coetànies
  • Inicials de capítol i calderons alternats en blau i vermell amb filigrana, rúbriques en vermell, majúscules realçades amb groc i citacions bíbliques subratllades en vermell
  • Enq. perg. característica de la Biblioteca Dalmases, al llom: "Eximenes del Cristià segona part del lib. ter. m.s."i"T. III"
  • Formava part de la Biblioteca Dalmases, al f. de guarda ant.: "És de la llibreria”, al llom signatura: "51"
 • Forma/gènere: manuscrito, manuscrit  
 • Idioma: català
 • Encapçalament de matèria:
 • Nom relacionat:
 • CDU:
  • 24
 • URI: https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc7h1q3
Segona part del Terç del Crestià / Francesc Eiximenis | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Reproducció digital del manuscrit datat 18 de desembre de 1450. Localització: Biblioteca de Catalunya, sig. Ms. 458

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com