Un enemic del Poble : fulla de subversió espiritual

Registre bibliogràfic

Un enemic del Poble : fulla de subversió espiritual | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Reproducció digital de l'edició de Barcelona, A. Artís, 1917-1919

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com