Saltar al contenido principal

Una obra en prosa ; del popular poeta Francesch Vicens García, rector de Vallfogona ; reimpresa de la única edició de 1622 ; y precehida de un prólech per n'Enrich Claudi Girbal

Registre bibliogràfic

Una obra en prosa ; del popular poeta Francesch Vicens García, rector de Vallfogona ; reimpresa de la única edició de 1622 ; y precehida de un prólech per n'Enrich Claudi Girbal | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Reproducció digital basada en l'edició de Girona: Impr. de'n Manel Llach, 1882. -- 24 p. ; 23 cm . -- Nova ed. de: Sermó predicat en la iglesia cathredal de Gerona en les exequies fetes á la Magestat Catholica del Rey don Phelip tercer Nostre Senyor, lo dia 12 de maig 1621. -- Localització: Biblioteca de Catalunya Sig. Ber-8-C 17/36

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com