Saltar al contenido principal

Universitat de Barcelona. Fons de Reserva / coordinadora Carina Rey Martín

Registre bibliogràfic

Universitat de Barcelona. Fons de Reserva / coordinadora Carina Rey Martín | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Punt d'accés a tots aquells documents del patrimoni bibliogràfic de la Universitat de Barcelona que tenen un interès i un valor especial i/o diferencial, i que actualment gaudeixen d'una escassa difusió.

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com