Saltar al contenido principal

Ausiàs March

Edició sinòptica de les poesies d'Ausiàs March

Hem elaborat un formulari que permet accedir a l'edició sinòptica completa o parcial de les poesies d'Ausiàs March. Exemple: si es desitja consultar una poesia en tots els testimonis es generarà un document on apareix la poesia seleccionada en tots els testimonis manuscrits, impresos i traduccions al castellà (del segle XVI) que la contenen, amb la indicació «no documentat» en el cas que no es conserve en un determinat testimoni. Si es desitja fer una consulta parcial, es generarà un document on apareix la poesia només en els testimonis seleccionats. Seguim l'ordenació de les poesies considerada canònica en l'edició de Pagès 1912. Per facilitar la relació entre l'ordenació canònica i les ordenacions de cada un dels testimonis oferim les taules d'equivalències corresponents. La relació de testimonis manuscrits, impresos i traduccions és la que apareix en l'apartat Bibliografia.

Formulari

Suggerències

Per a la selecció de múltiples testimonis, es pot mantenir pulsada la tecla de 'Control'.


L'opció "pujar" o "baixar" selecciona l'ordenació dels testimonis en el resultat final.

El procés de generació tardarà uns segons. S'obrirá una nova finestra amb el Pdf i es generarà un enllaç d'accés al Pdf

Per a repetir el procés, cal netejar el formulari amb el botó "«Tots"

Aquesta secció del web sobre el poeta Ausiàs March és fruit dels projectes d'investigació Edición sinóptica de las poesías de Ausiàs March a partir de todos los testimonios manuscritos e impresos en su contexto literario FFI2014-52380-C2-1-P, finançat per l'anterior Ministerio de Economía y Competitividad (posteriorment Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) i Edición sinóptica de las poesías de Ausiàs March II PID2019-105857GB-I00, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España.

  • Universitat d'Alacant-Universidad de Alicante
  • Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
  • Gobierno de España. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
Pujar