Saltar al contenido principal

Constantí Llombart

Presentació del portal Constantí Llombart

Constantí Llombart, pseudònim de Carmel Navarro i Llombart (València 1848-1893) és un dels escriptors més representatius del segle XIX valencià. Va destacar per la seua activitat política republicana, pel seu valencianisme i per la varietat dels seus escrits: alguns de caire més estrictament filològic, com ara la reedició del Diccionari Escrig amb un assaig nou d'ortografia, un compendi biobibliogràfic d'autors valencians, Los fills de la morta viva; d'altres, textos de caràcter polític, traduccions al castellà de Jacint Verdaguer, epigrames i publicacions periòdiques que destaquen per l'humorisme i la sàtira, a més d'obres de creació com poesia o teatre.

Llombart va ser, doncs, un personatge molt actiu en la València de finals de segle XIX, amb una dimensió social que cap altre escriptor va poder assolir. A ell es deu la creació de Lo Rat Penat, el primer intent d'aplegar valencianistes de totes les classes interessats pels problemes nacionals tot i defensant tant la valencianitat com la unitat lingüística.

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes vol afegir-se als actes d'homenatge i reivindicació de la figura de Constantí Llombart que celebra durant el 2005 l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Amb la contribució que oferim en aquesta pàgina web, donada l'escassa presència de l'obra d'aquest autor en format digital, pretenem posar a l'abast de les persones usuàries algunes de les obres més representatives de Llombart degudament contextualitzades així com també la informació complementària que aporte un millor coneixement, fins ara relativament escàs, de la figura de l'escriptor i polític valencià.

La pàgina web sobre Constantí Llombart s'estructura prenent com a punt central la digitalització de diferents obres. La varietat temàtica d'aquestes fa que agrupem, per una banda l'obra filològica representada per la tercera edició del Diccionari castellà-valencià de Josep Escrig més un Ensayo de ortografía lemosino-valenciana (1887) i, per una altra banda l'obra de creació: les obres de teatre popular L'Agüela Puala (s.d.) i La sombra de Carracuca (1876) i l'intent de construcció d'un teatre històric nacional valencià amb Lo darrer agermanat (1882). Hem considerat que per la seua rellevància sociolingüística i política, calia obrir un tercer apartat on hem inclòs algunes publicacions periòdiques destacades que Llombart va dirigir i impulsar: Lo Rat Penat i El Pare Mulet o Bou Solt.

A més de la publicació en format digital d'aquestes obres, oferim un estudi biogràfic redactat per Artur Ahuir, i una bibliografia que, amb el temps, comportarà l'accés a text complet dels ítems destacats. També incorporem una galeria d'imatges i uns enregistraments sonors basats en textos d'obres de Constantí Llombart.

La realització d'aquest portal sobre la figura de Constantí Llombart ha comptat en tot moment amb el suport de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, representada en la seua Junta Directiva per Artur Ahuir qui ha estat l'impulsor de la creació d'aquest nou espai virtual. També hem d'agrair la col·laboració desinteressada i diligent de la Biblioteca Valenciana, en la persona de Romà Seguí, per l'aportació del material que ha estat la base del suport digital que ací oferim.

Llúcia Martín Pascual
Universitat d'Alacant

Pujar