Saltar al contenido principal

Hagiografia catalana

Presentació del portal Hagiografia catalana

En l'àmbit de l'hagiografia catalana, el grup de recerca de la Universitat d'Alacant dirigit per Marinela Garcia Sempere (Explanat), ha obtingut diferents projectes de recerca per a l'edició i l'estudi de textos hagiogràfics catalans (GV07/140, FFI2009-11594). En aquests projectes s'han reunit especialistes en edició de textos de l'àmbit de la filologia catalana, com ara Antoni Mas, Carme Arronis i Hèctor Càmara, experts d'altres àrees filològiques, com ara Àngels Llorca (de filologia francesa), Carmen Puche (de filologia clàssica) i especialistes d'altres universitats com ara José Aragüés (Universidad de Zaragoza, de filologia espanyola), per a estudiar les relacions de l'hagiografia catalana amb la d'altres dominis lingüístics. A més, aquest equip multidisciplinari s'ha ampliat el 2014 amb investigadors de diferents universitats especialitzats en la matèria, en un nou projecte de recerca (FFI2013-43927-P) que permet la continuïtat d'aquest treball i el reforça, en sumar-se com a experts Giovanni Maggioni, Fernando Baños, Andrew Beresford i Lesley Twomey.

Com a resultat d'aquests projectes s'ha creat l'espai web Valenciana Prosa (http://web.ua.es/va/valenciana-prosa/), en el qual s'han incorporat principalment edicions de textos hagiogràfics i devocionals catalans, quasi tots inaccessibles fins ara, com també estudis monogràfics d'aquestes obres. Hem avançat en l'anàlisi de la relació entre les primeres edicions del flos sanctorum català i les fonts llatines, i en el coneixement de les fonts i la transmissió de diferents vides de sants. Gran part d'aquest material s'ofereix ara també en aquest portal.

Marinela Garcia Sempere
Universitat d'Alacant

Pujar