Saltar al contenido principal

Joan Maragall

Bibliografia de Joan Maragall

Edicions

 • Joan Maragall, Nausica. Text establert sobre el manuscrit de l'autor per Carles Riba. Barcelona: Editorial Ariel, 1983.
 • Joan Maragall, Poesia completa. A cura d'Enric Bou. Barcelona: Editorial Empúries, 1986.
 • Joan Maragall, Poesia. Edició crítica. A cura de Glòria Casals. Barcelona: Edicions de La Magrana, 1998.

Biografies i estudis de conjunt

 • Benet, Josep, Maragall i la Setmana Tràgica. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1963.
 • Blasco, Anna Maria, Joan Maragall i Josep Pijoan. Edició i estudi de l'epistolari. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992.
 • Maragall, Gabriel, Joan Maragall: esbós biogràfic. Barcelona: Edicions 62, 1988.
 • Pijoan, Josep, El meu Don Joan Maragall. Barcelona: Llibreria Catalònia, [1927].
 • Pla, Josep, «Joan Maragall. Un assaig». A Tres biografies. Barcelona: Edicions Destino, 1968.
 • Tur, Jaume, Maragall i Goethe. Les traduccions del «Faust». Barcelona: Universitat de Barcelona, 1974.

Estudis sobre poesia

 • Manent, Marià, «La poètica de Maragall». A Poesia, llenguatge, forma. Barcelona: Edicions 62, 1973.
 • Marfany, Joan-Lluís, Aspectes del Modernisme. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1975.
 • Marfany, Joan-Lluís, «Joan Maragall». A Riquer, Comas, Molas, Història de la literatura catalana, vol. 8. Barcelona: Editorial Ariel, 1986.
 • Quintana, Lluís, La veu misteriosa. La teoria literària de Joan Maragall. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996.
 • Ribbans, Geoffrey, «La poesia de Maragall dins el context del Simbolisme europeu». A Actes del Quart Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1977.
 • Ribbans, Geoffrey, «Maragall i les teories estètiques del Romanticisme». A Actes del Segon Col·loqui d'Estudis Catalans a Nord-Amèrica. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1982.
 • Romeu, Josep, El mito de «El Comte Arnau» en la canción popular, la tradición legendaria y la literatura. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1948.
 • Terry, Arthur, La poesia de Joan Maragall. Barcelona: Publicacions de «La Revista», 1963.
 • Valentí, Eduard, Els clàssics i la literatura catalana moderna. Barcelona: Curial Edicions Catalanes, 1973.
Pujar