Saltar al contenido principal

Vita Christi de la Reverent Abbadessa de la Trinitat / presentació a cura d'Albert G. Hauf

Registre bibliogràfic

Vita Christi de la Reverent Abbadessa de la Trinitat / presentació a cura d'Albert G. Hauf | Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Ampliar imatge

Edició digital a partir de l'edició de València, per Lope de Roqua, 1497. Edició facsímil: València, Del Cénia al Segura, 1980.

Citació

Datos enlazados

RDF de esta obra

La Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes publica su catálogo como datos abiertos a través del vocabulario Resource Description and Access (RDA) en data.cervantesvirtual.com