Saltar al contenido principal

Escriptores valencianes de l'Edat Moderna

Detall del retrat de sor María de Santo Tomàs de Villanueva

«[...]
I si acàs me digués algun xerraire
(perquè d'estos lo món jamés té falta)
perquè m'he posat jo, sent com só dona,
a escriure poesies, dic la causa:
Açò és furor diví, és sagrat numen
que Déu a la creatura li senyala
[...]».

Rosa Trincares, dins Carles Ros: Epítome del origen y grandeza del idioma valenciano, Impreso en Valencia: por Cosme Granja, 1734.

Portal que recull una selecció de la literatura femenina valenciana dels segles XVI, XVII i XVIII amb estudis, vides i obres d'un centenar d'autores valencianes d'origen o d'adopció en el regne de València durant l'Edat Moderna.

Aquest espai pretén oferir i divulgar les autories femenines que fins ara han estat en l'oblit i garantir la seua visibilització i contribució a la història de la literatura. Existeix un ric panorama en noms i gèneres en valencià, castellà o llatí. La majoria de les autores eren monges professes o beates; moltes d'elles eren originàries de la ciutat de València o el seu entorn, d'Oriola o de Gandia, per la important presència de cenobis en aquestes ciutats. Bona part de la seua producció literària es contextualitza de la segona meitat del segle XVI fins a la segona meitat del XVII.

Pujar