Saltar al contenido principal

Carmelina Sánchez-Cutillas

Bibliografia i estudis sobre Carmelina Sánchez-Cutillas

Tot seguit presentem una relació d'estudis i articles de divulgació sobre l'obra de l'autora. Es presenta ordenada alfabèticament pel cognom de l'investigador i en el cas dels dossiers o revistes monogràfics, s'insereixen també alfabèticament en aquest llistat.

 • Alpera, Lluís (1997a): «Introducció», dins Carmelina Sánchez-Cutillas, Obra poètica, València, Consell Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana, 9-36.
 • Alpera, Lluís (1997b): «Vers un redescobriment de la lírica de Carmelina Sánchez-Cutillas», Estudis de llengua i literatura catalanes. Homenatge a Arthur Terry, vol. 1, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 205-217.
 • Alpera, Lluís (1998): «La poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas», Corondel, 7, 2-6.
 • Alpera, Lluís (2000): «Introducció», dins Carmelina Sánchez-Cutillas, Trenta poemes, Alacant, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 5-18.
 • Alpera, Lluís (2001): «Carmelina Sánchez-Cutillas, in memoriam», Serra d'Or, 594, 37-39.
 • Alpera, Lluís (2009): «Reflexions entorn a la poesia de dones al País Valencià», Sobre poetes valencians i altres escrits. 2, Institut d'Estudis Juan Gil-Albert / Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 9-25.
 • Alpera, Lluís (2010): «La lírica de Carmelina Sánchez Cutillas: revisió i abast d'Els jeroglífics i la pedra de Rosetta (1976)», Sobre poetes valencians i altres escrits, vol. 5, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 17-26.
 • Bataller, Alexandre (2016): «Espais i llocs literaris, conceptes de mediació literària: aplicació al casos de C. Sánchez-Cutillas i M. Vicent», eHumanista/IVITRA, 10, 188-207.
 • Balaguer, Enric (1987a): La poesia valenciana 1962-1974. El realisme històric, tesi doctoral inèdita, Universitat d'Alacant.
 • Balaguer, Enric (1987b): Dinou poetes dels seixanta, València, Eliseu Climent.
 • Balaguer, Enric (1993): «Els seixanta: el furor d'una dècada», L'Aiguadolç, 18, 9-22.
 • Balaguer, Enric (2020): «Poetes i vagabunds. Sobre la primera poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas», Saó, 461, 4-6.
 • Balaguer, Enric (2021a): «Matèria de Bretanya o l'imperi dels sentits», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 139-155.
 • Balaguer, Enric (2021b): «"Matèria de Bretanya" o la infantesa», La Veu dels Llibres, 26/06/2021.
 • Balaguer, Enric (2021c): «"I visc en estranger la vida". Notes sobre el diari inèdit de Carmelina Sánchez-Cutillas», A tall d'invocació. Blog d'Enric Balaguer, 25/11/2021.
 • Belda, Rosa M. (2023): «La transformación del sujeto lírico en la poesía de Carmelina Sánchez-Cutillas y su aportación a una genealogía literaria femenina», Anales de Literatura Española, 38, 31-52.
 • Beltran, V. (2010): «El parlar d'Altea i el registre literari de Carmelina Sánchez-Cutillas», ponència presentada en el curs Carmelina Sánchez-Cutillas: matèria de memòria, Altea, 23/04/2010-08/05/2010.
 • Borja i Sanz, Joan (2001): «Carmelina Sánchez-Cutillas: matèria de memòria», dins Balaguer, Enric (ed.), Literatura autobiogràfica: història, memòria i construcció del subjecte, Paiporta, Denes, 221-232.
 • Borja i Sanz, Joan (2010): «Matèria de memòria», Sarrià. Revista d'investigació i assaig de la Marina Baixa, 4, 96-105.
 • Borja i Sanz, Joan (2016): «Altea, la casa de la mar. Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas», Diari La Veu, 14/08/2016.
 • Borja i Sanz, Joan (2020a): «El cel de la memòria», Alicante Plaza, 18/01/2020.
 • Borja i Sanz, Joan (2020b): «Carmelina Sánchez-Cutillas, ençà i enllà de Matèria de Bretanya», Nosaltres la Veu, 15/02/2020.
 • Borja i Sanz, Joan (2020c): «Seguissets», Alicante Plaza, 02/05/2020.
 • Borja i Sanz, Joan (2020d): «Carmelina», Alicante Plaza, 18/07/2020.
 • Borja i Sanz, Joan (2020e): «Jazz en la nit», Alicante Plaza, 12/09/2020.
 • Borja i Sanz, Joan (2020f): «Carmelina, mar i cel», Alicante Plaza, 26/09/2020.
 • Borja i Sanz, Joan (2021a): «Aportacions i referències etnopoètiques en l'obra literària de Carmelina Sánchez-Cutillas», Scripta, 17, 561-580.
 • Borja i Sanz, Joan (2021b): «Carmelina Sánchez-Cutillas: gènere i ideologia en Matèria de Bretanya», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 95-114.
 • Borja i Sanz, Joan (2021c): «La ferida i el fil», Alicante Plaza, 13/03/2021.
 • Borja i Sanz, Joan (2021d): «Carmelina a la casa de la mar», Nosaltres la Veu, 17/04/2021.
 • Borja i Sanz, Joan (2021e): «Conversa amb Carmelina Sánchez-Cutillas» (I) i (II), La Veu dels Llibres, 26/06/2021.
 • Borja i Sanz, Joan (2021f): «Introducció», dins Carmelina Sánchez-Cutillas, Obra completa. Vol. 2. Prosa. A cura de Joan Borja i M. Àngels Francés, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • Borja i Sanz, Joan (2021g): «Carmelina Sánchez-Cutillas, de la cendra al foc», Caràcters, 92.
 • Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (2020): Carmelina Sánchez-Cutillas «Des de les fronteres del silenci», València, Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.) (2021a): Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.) (2021b): Carmelina Sánchez-Cutillas: obra completa, 2 vol. [vol. 1 Poesia; vol. 2 Prosa], València, Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • Boscà, Vicent (2020): «Entrevista a M. Àngels Francés i Joan Borja», Saó, 461, 12-15.
 • Cacciola, Anna (2019): «Carmelina Sánchez-Cutillas: deconstrucción y reconstrucción identitaria femenina desde la marginación», Lectora. Revista de dones i textualitat, 25, 287-306.
 • Camps Barber, Esperança (2020): «"Sóc Carmelina Sánchez-Cutillas i em coneix prou gent…"», VilaWeb, 10/09/2020.
 • Cantó Doménech, Verònica (2021): «Genealogia femenina en Els jeroglífics i la pedra de Rosetta (1976) de Carmelina Sánchez-Cutillas», Scripta, 17, 485-505.
 • Carbó, Ferran (1990): «Reflexions sobre la poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas», Docència. Revista de l'Escola Universitària del professorat d'EGB de Castelló, 6, 193-199.
 • Carbó, Ferran & Vicent Simbor (1993): «Carmelina Sànchez-Cutillas», dins La recuperació literària en la postguerra valenciana (1939-1972), Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
 • «Carmelina Sánchez-Cutillas», Corondel, 7, 1998, 1.
 • Casasses, Enric (2009): «Porpra i caretes per als germans», El País, 26 de febrer de 2009, 8.
 • Castellano, Margarida (2021): «A la recerca d'un temps perdut. Memòria i identitat en l'obra autobiogràfica de Carmelina Sánchez-Cutillas», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 69-78.
 • Colomina, Jordi (2010): «El model de llengua literària en Carmelina Sánchez-Cutillas», ponència presentada en el curs Carmelina Sánchez-Cutillas: matèria de memòria, Altea, 23/04/2010-08/05/2010.
 • Corondel. Homenaje especial Carmelina Sánchez-Cutillas, 7, 1998.
 • Del Romero Sánchez-Cutillas, Luis (1998): «Lectura insòlita de Matèria de Bretanya», Corondel, 7, 14-15.
 • Del Romero Sánchez-Cutillas, Luis (2020): La meva cambra més estimada. La biblioteca de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Vincle editorial.
 • Del Romero Sánchez-Cutillas, Luis (2020b): «La biblioteca de Carmelina Sánchez-Cutillas», Saó, 461, 20-22.
 • Del Romero Sánchez-Cutillas, Luis (2021a): «Voldria dir-me Altaia (retorn al paradís)», La Veu dels Llibres, 26/06/2021.
 • Del Romero Sánchez-Cutillas, Luis (2021b): «Collita del 1921», Levante. El Mercantil Valenciano, secció Posdata, 1181.
 • Del Romero Sánchez-Cutillas, Luis (2021c): «Dies de sol. L'obra completa de Carmelina Sánchez-Cutillas», Levante. El Mercantil Valenciano, secció Posdata.
 • Del Romero Sánchez-Cutillas, Luis (2021d): «Carmelina i la pedra de Rosetta», La Veu dels Llibres, 18/12/2021.
 • Del Romero Sánchez-Cutillas, María Luisa del (2011): «Sánchez-Cutillas. Moderna erudita», Levante. El Mercantil Valenciano, secció Posdata, 748, 1-2.
 • Díaz Vicedo, Noèlia (2021): «Riuen les meduses: cos i desig a la poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas i Maria-Mercè Marçal», Scripta, 17, 522-539.
 • Durà Ronda, Roser (2017): «Carmelina Sánchez-Cutillas: records d'un ahir», L'Aiguadolç, 46, 55-72.
 • Escrivà, Vicent (1979): «Del brau d'Ausiàs March a l'animalogia poètica valenciana actual», Cairell, 1, 38-42.
 • Espinós, Joaquim (2017): «Matèria de Bretanya o el paradís perdut de la infància», L'Aiguadolç, 46, 13-28.
 • Espinós, Joaquim (2021): «Matèria de Bretanya: un clàssic contemporani», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 243-246.
 • Esteve Guillén, Anna (2013): «Matèria de Bretanya, de Carmelina Sánchez-Cutillas, en el context de la literatura autobiogràfica contemporània», Caplletra, 55, 153-174.
 • Esteve Guillén, Anna (2016): «Memòria i identitat a través dels textos autobiogràfics d'autors valencians», dins Corretger Sàez, Montserrat & Pompeu Casanovas & Vicent Salvador Liern, El compromís literari en la modernitat. Del període d'entreguerres al postfranquisme (1920-1980), Tarragona / Melbourne, Publicacions URV / RMIT University, 269-282.
 • Esteve Guillén, Anna (2017): «Un passat on retrobar-se. Memòria i identitat en l'obra poètica de Carmelina Sánchez-Cutillas», L'Aiguadolç. Revista de Literatura, 46, 29-40.
 • Esteve Guillén, Anna (2020): «Memòria i identitat en l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas», Saó, 461, 7-11.
 • Esteve Guillén, Anna (2021): «Matèria de Bretanya: memòria literària», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 157-170.
 • Francés Díez, M. Àngels (2015): «Una travessa pel laberint: Assaig d'interpretació de Els jeroglífics i la pedra de Rosetta, de Carmelina Sánchez-Cutillas», Caplletra. Revista internacional de filologia, 58, 9-28.
 • Francés Díez, M. Àngels (2020a): «Carmelina Sánchez-Cutillas, historiadora de la València medieval», Plecs d'Història Local, 178, 24.
 • Francés Díez, M. Àngels (2020b): «Carmelina Sánchez-Cutillas: una dona del poble», Sembra. Llengua, cultura i país. El periòdic d'Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua, febrer 2020, Escola Valenciana, 25.
 • Francés Díez, M. Àngels (2021a): «Un tresor de paraules: l'Obra completa de Carmelina Sánchez-Cutillas», La Veu dels Llibres, 26/06/2021.
 • Francés Díez, M. Àngels (2021b): «L'estratègia de l'el·lipsi: silenci i construcció d'identitat en l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 115-135.
 • Francés Díez, M. Àngels (2021c): «Introducció», dins Carmelina Sánchez-Cutillas, Obra completa. Vol. 1 Poesia. A cura de Joan Borja i M. Àngels Francés, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • Galerstein, Carolyn i Kathleen McNerney (1986): Women Writers of Spain. An Annotated Bio-Bibliographical Guide, New York / Westport, Conneticut / London, Greenwood Press.
 • Garcia Sebastià, Josep Vicent (2017): «L'oralitat en Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez-Cutillas», L'Aiguadolç, 46, 73-90.
 • Garcia Sebastià, Josep Vicent (2021): «La llengua en l'obra narrativa de Carmelina Sánchez-Cutillas: vers la construcció d'un model de referència al País Valencià», Scripta, 17, 581-615.
 • Gregori, Àngels (2021): «Les justícies poètiques amb Carmelina Sánchez-Cutillas», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 59-67.
 • Guardiola, Pepa (2021): «El mestratge de Carmelina Sánchez-Cutillas i la seua influència en la reformulació dels cànons literaris», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 229-235.
 • Guardiola Savall, Maria Isabel (2021a): «100 anys de Carmelina Sánchez-Cutillas», Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 17, 482-484.
 • Guardiola Savall, Maria Isabel (2021b): «Carmelina Sánchez-Cutillas, escriptora de l'any 2020», La Veu dels Llibres, 26/06/2021.
 • Herrero Herrero, María de los Ángeles (2021): «Carmelina Sánchez-Cutillas: gènere, història i literatura o com no oblidar els referents femenins valencians», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 79-94.
 • Iborra, Josep (2000): «1976: Matèria de Bretanya», Saó, 244, 27-28.
 • Jiménez, Gràcia (2021): «De poeta a poeta: algunes claus per a entendre un univers compartit», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 237-242.
 • Keul, Carl i Ignacio M. Muñoz (1969): «Introduction» a Carmelina Sánchez-Cutillas (1969): A rebel world, trad. Carl Keul i Ignacio M. Muñoz, I-V.
 • L'Aiguadolç. Dossier: «Carmelina Sánchez-Cutillas: L'entrellat expressiu del llenguatge col·loquial», 46, 2017.
 • Labrado, Víctor (2021): «L'estructura narrativa de Matèria de Bretanya», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 193-208.
 • Lacueva Lorenz, Maria (2013): «"Jo vinc d'un temps perdut". Escriptores en català al País Valencià durant el franquisme. Breu aproximació», Líquids. Revista d'estudis literaris ibèrics, 1.
 • Lacueva Lorenz, Maria (2013): Elles prenen la paraula. Recuperació crítica i transmissió a les aules de les escriptores valencianes de postguerra: una perspectiva des de l'educació literària, Tesi doctoral, Universitat de València.
 • Lacueva Lorenz, Maria (2014): «Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez-Cutillas: entre el potencial literari i l'oblit de la crítica», dins Immaculada Fàbregas et al. (eds.), Els Països Catalans i la Bretanya a l'Edat Mitjana, Canet, Edicions Trabucaire, 69-80.
 • Lacueva Lorenz, Maria (2019): Les dones fortes. La narrativa valenciana sota el franquisme, València, Institució Alfons el Magnànim.
 • Lacueva Lorenz, Maria (2020a): «Recuperar la història (també) en femení. L'aportació de Carmelina Sánchez-Cutillas», Saó, 461, 16-19.
 • Lacueva Lorenz, Maria (2020b): «"No em silencieu!". La literatura catalana d'autora sota el franquisme», Revista Valenciana de Filologia, 1-4, 15-45.
 • Lacueva Lorenz, Maria (2020c): «"Ens varen engendrar junt al foc de la guerra". Les poetes davant els conflictes bèl·lics del segle XX», dins M. Isabel Corbí & Isabel Marcillas (ed.), Les femmes et la guerre / Dona i guerra. Mémoire démocratique et droits humanins / Memòria democràtica i drets humans, Berlín, Peter Lang, 207-220.
 • Lacueva Lorenz, Maria (2021): «Carmelina Sánchez-Cutillas: una dona forta», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 19-36.
 • March, M. Lluïsa (1997): «El realisme en la poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas: Un món rebel i Conjugació en primera persona», Quaderns de filologia. Estudis literaris, 3, 223-236.
 • Matheu, Roser i altres (1975): Les cinc branques (poesia femenina catalana), Engordany, Andorra-Barcelona.
 • Miquel, Dolors (2006): «Peixos sense bicicleta. Maria Antònia Salvà i Carmelina Sánchez-Cutillas», El País. Quadern Catalunya, 5 de gener.
 • Mira Navarro, Irene (2017): «"Un feix de coses petites": els espais de la quotidianitat en Carmelina Sánchez-Cutillas i Vicent Andrés Estellés», L'Aiguadolç, 46, 41-54.
 • Mira Navarro, Irene (2021a): «Apunts per a una lectura de la poètica de la resistència en Carmelina Sánchez-Cutillas i Vicent Andrés Estellés», Scripta, 17, 506-521.
 • Mira Navarro, Irene (2021b): «La negociació de la identitat en l'obra poètica de Carmelina Sánchez-Cutillas», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 247-251.
 • Moner, Anna (2021): «Somiar el món», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 223-227.
 • Pasqual i Escrivà, Gemma (2009): «Carmelina Sánchez-Cutillas, una cambra pròpia», Caràcters, 47, 18.
 • Pérez Montaner, J. (1993): «Carmelina Sánchez-Cutillas: una poètica de la quotidianitat», Revista de Catalunya, 77, 99-110.
 • Pons, Margalida (2021): «Facultats de l'aflicció (Una lectura de la poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas)», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 171-192.
 • Pons Conca, Jaume (2017): «Els elements del món vegetal en Matèria de Bretanya», L'Aiguadolç, 46, 91-100.
 • Pons Cortell, Amparo (2021): «La ciutadania, la informació i Carmelina Sánchez-Cutillas», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l’obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 253-258.
 • Pozo-Sánchez, Begoña (2021): «Les hereves de la poesia de Carmelina Sánchez-Cutillas (o sobre la fractura entre generacions literàries)», Scripta, 17, 540-560.
 • Pozo, Begoña (2022): «Sobre l'Any Carmelina, la pandèmia, la criptogínia i per què volem el pa sencer», Caràcters, 93.
 • Roig Celda, Rosa (2021): «Carmelina Sánchez-Cutillas: una escriptora en el currículum», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 37-58.
 • Salvador, Vicent (2013): «Mite i escriptura en Matèria de Bretanya de Carmelina Sánchez-Cutillas», dins Figures i esbossos. Estudis sobre literatura valenciana contemporània, Alacant, Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert, 159-166.
 • Salvador, Vicent (2021): «La mirada literària de Carmelina», dins Borja i Sanz, Joan & M. Àngels Francés Díez (ed.), Des de les fronteres del silenci: aproximació crítica a l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua, 209-219.
 • Sanchis Guarner, Manuel (1974): «Carmelina Sánchez-Cutillas y Martínez», dins Sánchez-Cutillas, C., Francisco Martínez y Martínez. Un humanista alteano (1866-1946), Alacant, Caja de Ahorros Provincial.
 • Sansano, Gabriel (dir.) «Carmelina Sánchez-Cutillas Martínez del Romero», dins Diccionari de la literatura valenciana actual: (1968-2000), Alacant, Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, 247-248.
 • Sant-Celoni, Encarna (2008): Eròtiques i despentinades. Un recorregut de cent anys per la poesia catalana amb veu de dona, Arola Editors, Tarragona.
 • Toledo, Lourdes (2022): «La memòria literària de Carmelina Sánchez-Cutillas», L'Avenç, 492, 40-47.
 • Ventura Melià, R. (1979): «Carmelina Sánchez Cutillas. Sóc independent, rebel i bohèmia», Valencia Semanal, 29 de juliol-5 d'agost, 38-39.
 • Vidal, Vicent (2017): «Presentació: Carmelina Sánchez-Cutillas, "carregant de significats paraules i expressions corrents"», L'Aiguadolç, 46, 9-12.
 • Vivó, Cristina (1998): «Aproximació a Els jeroglífics i la pedra de Rosetta», Corondel, 7, 7-11.
Pujar