Saltar al contenido principal

Carmelina Sánchez-Cutillas

Obra pròpia de Carmelina Sánchez-Cutillas

A continuació presentem una relació de l'obra de Carmelina Sánchez-Cutillas classificada en obra literària i d'investigació publicada i inèdita. Destaquem en l'obra literària, la poesia, la prosa, les recopilacions, les traduccions i els inèdits que es troben depositats en el llegat custodiat a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. De l'obra d'investigació, a banda de la part publicada en format d'articles o de llibres, hi ha també l'obra inèdita i un llistat classificat d'articles de divulgació distribuït en el mitjà en què la publica.

Obra literària (poesia i prosa)

Poesia

 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1964): Un món rebel, València, Successor de Vives Mora.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1965): Llibre de falla. Plaça Na Jordana, València, Falla Na Jordana.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1969): Conjugació en primera persona, València, Successor de Vives Mora.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1976): Els jeroglífics i la pedra de Rosetta, València, Eliseu Climent.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1980): Llibre d'amic e amada, València, Fernando Torres.

Prosa

 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1976): Matèria de Bretanya, València, Eliseu Climent. [Reeditat 2016 i posteriorment 2020 en una edició no venal per part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua]
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1979): «El llamp i la sageta dels records», L'Espill, 1-2, 197-205.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1981) «A la reverent e honrada sor Francina de Bellpuig, monja professa al convent de la Puritat e cara cosina nostra», Cairell. Revista de literatura, 7, 5-7.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1998): «El solc del primer cicle», Corondel, 7, 18-19.

Recopilacions

 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1997): Obra poètica. A cura de Lluís Alpera, València, Consell Valencià de Cultura.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (2021): Obra completa. Vol. 1 Poesia. Vol. 2. Prosa. A cura de Joan Borja i M. Àngels Francés, València, Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Traduccions

 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1969): Un món rebel. A rebel word. Translated by Carl Keul & Ignacio M. Muñoz, Lexington / Nacogdoches, Department of Spanish and Italian at the University of Kentucky / Department of Modern Languages at Stephen F. Austin State University.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (2000): Trenta poemes. Antologia bilingüe. Edició i traducció de Lluís Alpera, Alacant, Instituto Alicantino de Cultura «Juan Gil-Albert».

Obra literària inèdita conservada en el llegat custodiat a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

 • Virazón y terral (Viento de la mar, viento de la tierra) (poemari, 1956)
 • Versos para un río muerto (poemari, s/d)
 • Sobre estas tierras (novel·la, s/d)
 • Joiosa guarda (versos de mort, versos a mort) (poemari, 1964)
 • De la cendra i la flama (poemari, 1964 o 1966)
 • Màxim desert nostre (poemari, 1965)

Obra d'investigació

Obra d'investigació publicada

 • Sánchez Martínez, Carmen (1958): Don Jaime el Conquistador en Alicante, Alacant, Instituto de Estudios Alicantinos.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1967): Lletres closes de Pere el Cerimoniós endreçades al Consell de València, València, Rafael Dalmau.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1970a): «Semblança de don Francesc Martínez i Martínez», dins Martínez i Martínez, Francesc, Coses típiques de la Marina, la meua comarca, València, L'Estel, 17-23.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1970b): «La fàbrica vella, dita de murs i valls», La Corona de Aragón en el siglo XIV. Las Instituciones de la Corona de Aragón durante el siglo XIV, vol. 2, València, 199-220.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1974): Francisco Martínez y Martínez. Un humanista alteano (1866-1946), Alacant, Publicacions de la Obra Social y Cultural de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante. [Reedició el 2006 a càrrec de la Institució Alfons el Magnànim]
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1980a): «Los damnificados de la Guerra de la Unión (1345-1348), y la función de un nuevo procurador de miserables», Primer Congreso de Historia del País Valenciano, celebrado en Valencia del 14 al 18 de abril de 1971. Prehistoria, edades antigua y media, vol. 2, València, 605-618.
 • Sánchez-Cutillas, Carmelina (1980b): «Jaume Gassull, poeta satíric valencià del segle XV. L'estil. Vocables dubtosos i castellanismes», Primer Congreso de Historia del País Valenciano, celebrado en Valencia del 14 al 18 de abril de 1971. Prehistoria, edades antigua y media, vol. 2, València, 907-923.

Obra d'investigació inèdita conservada en el llegat custodiat a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu

 • Violant d'Hongria (s/d)

Articles de divulgació (a partir de la relació de Del Romero 2020)

L'Altar de Russafa

 • «Himne a San Vicent», 1960.
 • «San Vicente Ferrer, político de su tiempo», 1961.
 • «Petit espigolar al camp vicentí», 1963.
 • «Sant Vicent, viatger i romeu», 1964.
L'Altar del Mercat
 • «Presència vicentina», abril 1961.
 • «Vicent Ferrer, sant feminista», abril 1966.
Assumpta
 • «Poema a Sant Vicent Ferrer», gener 1955.
 • «Na Constanza Miquel, madre de un santo», juny 1955.
 • «Hay volteo de campanas», juliol 1955.
 • «Valencia histórica y monumental. Los puentes del río», desembre 1956.
 • «Valencia histórica y monumental. Sor Isabel de Villena, abadesa», gener 1957.
 • «Valencia histórica y monumental. El Palacio de la antigua Generalidad», febrer 1957.
 • «Valencia histórica y monumental. Las Torres de Cuarte», març 1957.
 • «Valencia histórica y monumental. El santísimo Cristo del Salvador», abril 1957.
 • «Valencia histórica y monumental. Nuestra Señora de los Desamparados», maig 1957.
 • «Valencia histórica y monumental. La procesión del Corpus», juliol 1957.
 • «Valencia histórica y monumental. El monasterio del Puig», octubre 1957.
 • «Valencia histórica y monumental. El monasterio de la Zaydía», novembre 1957.
 • «Valencia histórica y monumental. San Vicente Mártir», gener 1958.
 • «Valencia histórica y monumental. La Catedral», febrer 1958.
 • «Valencia histórica y monumental. Divagaciones en torno a S. Vicente», abril 1958.
 • «Valencia histórica y monumental. El beato Juan de Ribera», desembre 1958.
 • «Valencia histórica y monumental. El Patriarca», març 1959.
 • «Valencia histórica y monumental. Fray Juan Gilabert Jofré y el manicomio», abril 1959.
 • «Valencia histórica y monumental. Las cruces de Mayo», maig 1959.
 • «Valencia histórica y monumental. D. Jaime I el Conquistador en la historia y en la tradición», desembre 1959.
 • «Recorrido sentimental por las viejas calles de Valencia: muralles...», març-abril 1960.
 • «Notas de un cuaderno azul: primavera y verano», maig 1960.
 • «Ara oiats que us fan saber...», estiu 1960.
 • «Navidad en Belén: el cedro, la rosa, el olivo, 3 símbolos», novembre-desembre, 1960.
 • «Yo miraba a Beatriz y Beatriz miraba a Dios...», febrer 1961.
 • «Pequeña meditación ante una calle con árboles», abril 1961.
 • «Partir es morir un poco», estiu 1961.
 • «Nuestra sencilla Navidad», desembre 1961.
 • «Balada del río muerto», gener-febrer 1962.
 • «...y acaricié furtivamente el códice maravillos», abril 1962.
 • «La increïble aventura de trescientas doncellas medievales», estiu 1962.
Festivitat Fallera
 • «Sobre l'origen de les falles», Festivitat Fallera, 1973.
Sicània
 • «Na Sibila de Forcià cuarta esposa del Ceremonioso», juny 1959.
 • «Dos prinicas extranjeras enterradas en Valencia», agost 1959.
 • «Hubo una lápida en la Ciudadela», agost 1959.
 • «Paleografía y Diplomática», setembre 1959.
 • «Divagaciones en torno a un verano cualquiera», octubre 1959.
«Suplemento Valencia» en Levante. El Mercantil Valenciano
 • «Fray Bonifacio Ferrer y sus escritos», 15-04-1955.
 • «Alfons el Cast de Jordi Ventura», 23-02-1962.
 • «Qui ho pasta i qui ho feny», 23-02-1962.
 • «Dietaristes valencians: el seu estil, la seua personalitat», 25-05-1962.
 • «La dona a la València medieval. Mite i realitat», 06-06-1962.
 • «Jaume primer encara és notícia», 12-10-1962.
 • «Catalunya i València, ¿aïllades al descobriment d'Amèrica?», 26-10-1962.
 • «Amic i Meliç i altres històries», 09-11-1962.
 • «Un assaig de caracterologia», 08-12-1962.
 • «Juicio y crítica del proceso contra Lope de Vega», 29-12-1962.
 • «Roda el món i torna al born…», 19-01-1963.
 • «Qüestions de teatre d'ahir i d'avui I», 09-02-1963.
 • «Qüestions de teatre d'ahir i d'avui II», 23-03-1963.
 • «El misteri de la Passió en els escriptors valencians de l'Edat Mitjana», 12-04-1963.
 • «El misteri d'Adam i Eva i Le Jeu d'Adam», 20-12-1963.
 • «...falla de palla qui crema…», 06-03-1964.
 • «Lo rey Jacmes es apellatz per totz», 09-10-1964.
 • «Dels lligams literaris entre Marian Aguiló i Vicent W. Querol», 06-11-1964.
 • «Dona donant senyoratge», 04-12-1964.
 • «Dues cobles nadalenques d'Arnau March», 24-12-1964.
 • «Sant Jaume de Galícia», 15-01-1965.
 • «Missals en vulgar?», 05-02-1965.
 • «Ausiàs March, desconegut i absent», 12-03-1965.
 • «Gil Vicente i la precocitat teatral de València», 26-03-1965.
 • «Per un retrobament de la llengua valenciana», 09-04-1965.
 • «Obra de Mossén Sent Jordi e de cavalleria», 23-04-1965.
 • «Per una nova descoberta del Puig», 25-04-1965.
 • «Remembrança del Tirant lo Blanch en el 500 aniversari de la mort de Joanot Martorell», 10-01-1969.
 • «L'Arnés del cavaller, de Martí de Riquer», 13-06-1969.
 • «Al bon senhor d'Aragó, noble de pretz e de razó…», 09-10-1969.
 • «Breu estudi de La dansa de la mort», 14-11-1969.
 • «Centenari i defensa de Guillem de Castro», Levante, 06-2-1970.
 • «Comentarios a algunas fuentes de Tirant lo Blanch, I», 03-04-1970.
 • «Comentarios a algunas fuentes de Tirant lo Blanch, II», 10-04-1970.
¡Mare de Déu...!
 • «Poesía, tradición e historia en la Virgen del Milagro», 1962.
 • «Nostra Dona de la Puja de Cocentaina», 1969.
 • «Almorávides y Nasridas en la Historia de Cocentaina», 1970.
 • «Datos para la historia de Cocentaina», 1972.
 • «Poesía, tradición e historia, en la Virgen del Milagro», 1976.
 • «La Quaresma», 1980.
Pensat i Fet
 • «Una vegada a l'any», 1962.
 • «La festa de Sant Josep al Col·legi de Nostra Senyora de Loreto», 1965.
 • «Ninots de l'enyor», 1967.
 • «Sanmartí i els bons oficis», 1978.
 • «Noves troballes documentals sobre Mossén Joanot Martorell, autor del Tirant lo Blanch», 1969.
Las Provincias
 • «En Requena hay fiesta grande», 30-08-1960.
«Quatre». Suplement de Dos i Dos
 • «Lo Rei es mort, mort es lo Rei», 8/15-08-1970.
Valencia cultural
 • «Carroça de Vilaragut, una inquietante mujer en la corte de Juan I», març 1961.
 • «Quina dissort, car el bon rei Pere es mort...», setembre 1961.
 • «Literatura medieval actualitzada (Ionesco y Ramón Llull)», desembre 1961.
 • «Lope de Vega retrobat», maig 1962.
Valencia fruits
 • «La Navidad en nuestra literatura vernácula: des del Cançoneret Rovirola hasta los pliegos sueltos de Timoneda», 22-12-1974.

També està a la disposició dels usuaris i investigadors l'inventari del llegat en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Pujar