Saltar al contenido principal

Roís de Corella

Crèdits

Agraïments

Manifestem la nostra gratitud a totes les persones i entitats que, a diversos propòsits, ens han prestat el seu concurs generós a l'hora de confegir el present portal. Entre aquestes, destaquem, en primer lloc, els autors, revistes, editorials i empreses audiovisuals que han autoritzat la reproducció digital de les seues obres. Una menció especial mereixen Jaume J. Chiner i Tomàs Martínez, que han elaborat, respectivament, la síntesi biogràfica de Joan Roís de Corella i la referida a la seua producció literària. Finalment, agraïm la col·laboració de Josep Lluís Martos, que ha aporatat algunes referències bibliogràfiques i ens ha facilitat una còpia en CD del còdex de Cambridge, i d'Eduard Mira i Miquel Navarro, que ens han ajudat a completar la galeria fotogràfica de la secció "Imatges".

Realització del portal

Direcció: Rafael Alemany Ferrer

Realització tècnica: Taller Digital Envieu correu

Pujar