Correspondència de Bernat de Vilarig amb Joanot de la Serra i amb Jofre Pardo, algunes frases de...