Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

J

  • JANER, Maria de la Pau (1993a), «L'espòs transformat al Tirant lo Blanc», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer eds., Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), II, València-Barcelona, Univ. d'Alacant-Univ. de València-Univ. Jaume I-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 125), ps. 159-71.
  • JANER, Maria de la Pau (1993b), «El esposo transformado en Tirant lo Blanc», dins Actas del IV Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Lisboa, 1991), vol. IV, Lisboa, Cosmos, 1993, ps. 123-128.
  • JEWERS, Caroline Amanda (1990), Romance into Novel: Parody and Transformation in Chrétien de Troyes, the Roman de Flamenca and Tirant lo Blanc, Oregon, University of Oregon, tesi doctoral inèdita.
Pujar