Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

R

 • RAFANELL, August (1990), «El català del Tirant i la llengua nacional», Circulart, 21, ps. 10-11.
 • RAJNA, P. (1900), Le fonte dell'Orlando Furioso, Florencia, Sansoni.
 • RAMÍREZ, A. (2001), «El ritmo de la prosa del Tirant lo Blanc y de su traducción castellana de 1511», Versants, 38, ps. 103-116.
 • RAMOS, Rafael (1995), «TirantloBlanc, Lancelot du Lac y el Llibre de l'Ordre de Cavalleria», La Corónica, 23-2, ps. 74-87.
 • RAMOS, Rafael (1996), «Tirante el Blanco a la zaga de Amadís», L'Escletxa (Revista cultural de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona), any I, núm. 0, ps. 20-22.
 • RAMOS, Rafael (1997a), «Tirante el Blanco y El libro del caballero Zifar a la zaga de Amadís de Gaula», dins «Quien hubiese tal ventura»: Medieval Hispanic Studies in Honour of Alan Deyermond, ed. Andrew M. Beresford, Londres, Department of Hispanic Studies, Queen Mary and Westfield College, ps. 207-25.
 • RAMOS, Rafael (1997b), «Tirant lo Blanc a la zaga de Amadís de Gaula», dins TIRANT (Butlletí informatiu i bibliogràfic), 1, s. p. [És versió electrònica de l'article de 1996] http://parnaseo.uv.es/Tirant/Art.Ramos.html
 • REDONDO, Jordi (2006), «La tria de Constantinoble al Tirant lo Blanc: ficció literària o manlleu a la realitat» Tirant, 9. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.9/ArtRedondo_Constantinoble.htm
 • RENAU, Xavier (1991), «Martí Joan de Galba», Serra d'Or, 375, ps. 46-48 [206-208].
 • RENEDO, Xavier (1989), «De libidinosa amor los efectes», L'Avenç, 123, ps. 18-23.
 • RENEDO, Xavier (1990), «Lectures del Tirant lo Blanc», Circulart, 21, ps. 5-7.
 • RENEDO, Xavier (1992), «Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant de la quarta línia de l'amor)», Caplletra. Revista Internacional de Literatura, 13, ps. 99-115.
 • RENEDO, Xavier (1995-96), «Raó i intuició en Plaerdemavida», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, XLV, ps. 317-60.
 • RENEDO, Xavier (1996), «Turpia feminarum incesta lascivarum (El joc teatral en el capítol 283 del Tirant lo Blanc)», dins Formes teatrals de la tradició medieval (Actes del VII Col·loqui de la Société Internationale pour l'Étude du Théâtre Médieval, Girona, 1992), ed. Francesc Massip, Barcelona, Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, ps. 209-16.
 • RENEDO, Xavier (2005), «El Tirant lo Blanc i l'illa de Gran Canària», en Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003) (eds. R. Alemany - J. L. Martos - J. M. Manzanaro), Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, vol. 3, ps. 1367-1378, Symposia Philologica, 12.
 • RIBA I CIVIL, Alexandre (2005), Homogeneïtat d'estil en el «Tirant lo Blanc», Tesi doctoral presenta a la Universitat Politécnica de Catalunya. Veg. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.11/Tesis_Riba.htm
 • RIBELLES COMÍN, J. (1915-1931), Bibliografía de la lengua valenciana, o sea, Catálogo razonado alfabético de autores de los libros, etc. que escritos en lengua valenciana y bilingüe han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España, 3 vols., Madrid.
 • RIBERA LLOPIS, Juan M. (1993), «Peregrinación y literatura: pasos y poses de Guillem de Varoic en 'Tirant lo Blanc'», Actas del IV Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Lisboa, 1991), vol. III, Lisboa, Cosmos, ps. 221-226.
 • RIBERA LLOPIS, Juan (1999a), «Presencia de los Balcanes en la cultura catalana», Revista de Filología Románica, 16, ps. 85-93.
 • RIBERA LLOPIS, Juan (1999b), «Si miràveu més lluny, veuríeu una isla... sugiere Ovidio en lengua de Francesc Alegre: hombres que miran y paisajes mirados en la literatura medieval», Cuadernos del CEMYR, 7, ps. 11-24
 • RIBERA, Àlex i GINEBRA, Josep (2000), «Riquesa de vocabulari i homogeneïtat d'estil en el Tirant lo Blanc», Revista de Catalunya, 152, juny, ps. 99-118.
 • RICO, Francisco (1982), «Caldesa, Carmesina y otras perversas», en Primera cuarentena, Barcelona, El Festín de Esopo, ps. 91-93.
 • RILEY, Edward C. (1962), Cervantes' Theory of the Novel, Oxford, Clarendon Press. [Tr. Teoría de la novela en Cervantes, Madrid, Taurus, 1966.
 • RIQUER, Isabel de (1987), «El cavaller fadat», L'Avenç, 107, ps. 12-18.
 • RIQUER, Martí de (1935), Comentaris crítics sobre clàssics catalans, Barcelona, Revista.
 • RIQUER, Martí de (1941), «Relaciones entre la literatura renacentista castellana y la catalana en la Edad Media», Escorial, 2, ps. 31-49.
 • RIQUER, Martí de (1943), «'Echar a galeras' y el pasaje más oscuro del Quijote», Revista de Filología Española, 27, ps. 82-86.
 • RIQUER, Martí de (1947-49), «Tirante el Blanco, Don Quijote y los libros de caballerías» en «Introducción» a Tirante el Blanco, 3 vols., edición de Martín de Riquer, Barcelona, Asociación de Bibliófilos.
 • RIQUER, Martí de (1949), «Nuevas contribuciones a las fuentes del Tirant lo Blanc», en Conferencias desarrolladas con motivo del IV Centenario del nacimiento de Miguel de Cervantes, Barcelona, Biblioteca Central, ps. 7-31.
 • RIQUER, Martí de, ed. (1963-68), Lletres de batalla, cartells de deseiximents i capítols de passos d'armes, 3 vols., Barcelona, Barcino ('Els Nostres Clàssics', 90, 98 i 99).
 • RIQUER, Martí de (1965a), Vida caballeresca en la España del siglo XV, Madrid, Real Academia Española.
 • RIQUER, Martí de (1965b), «Joanot Martorell i el Tirant lo Blanch, dins Història de la literatura catalana, II, Barcelona, Ariel, ps. 632-721. [Reed. Barcelona, Ariel, vol. III, pàgs. 306-395.]
 • RIQUER, M. de (1967): Caballeros andantes españoles, Madrid, Espasa-Calpe.
 • RIQUER, Martí de (1968), L'arnès del cavaller: armes i armadures catalanes medievals, Esplugues de Llobregat, Ariel.
 • RIQUER, Martí de (1970), Cavalleria fra realtà e letteratura nel Quattrocento, Bari, Adriatica Editrice.
 • RIQUER, Martí de (1973a), «Cervantes y la caballeresca», dins Juan B. Avalle-Arce i Edward C. Riley eds., Summa Cervantina, Londres, Tamesis, ps. 273-92.
 • RIQUER, Martí de (1973b), «L'art militar al Tirant lo Blanc», dins In memoriam Carles Riba, Barcelona, Ariel, ps. 325-38.
 • RIQUER, Martí de (1975), «Un nuevo ejemplar del Tirant lo Blanc de Valladolid, de 1511», Miscellanea Barcinonensia, 42, ps. 7-15.
 • RIQUER, Martí de (1978), «Evolución estilística de la prosa catalana medieval» en Miscellanea Barcinonensia, 49, ps. 7-19.
 • RIQUER, Martí de (1979a), «Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc» en Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell, Barcelona, Clàssics Catalans Ariel, ps. 7-94.
 • RIQUER, Martí de (1979b), «Guia bibliogràfica del Tirant lo Blanc» en Tirant lo Blanc i altres escrits de Joanot Martorell, Barcelona, Clàssics Catalans Ariel, ps. 95-108.
 • RIQUER, Martí de (1988) «El Voyage de sir John Mandeville en català», Miscel·lània d'homenage a Enric Moreu Rey, vol. III, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 66), ps. 151-62.
 • RIQUER, Martí de (1990a), Aproximació al 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 8). [Ressenya en Llengua & Literatura, 5, 1992-1993, ps. 710-716. Parnaseo Tirant. Bibliografia] Veg. ressenya
 • RIQUER, Martí de (1990b), «Al mig mil·lenari del Tirant lo Blanc», Cultura, 11 ('Tirant lo Blanc', cinc-cents anys), Barcelona, Departament de Cultura, ps. 28-30. [Reproduït en La Safor 1490-1990: un itinerari bibliogràfic, Gandia, Departament de Cultura, 1990, ps. 7-11; traduït com a «The 500th Aniversary of Tirant lo Blanc», Catalan Writing, 5, 1990, ps. 40-44.]
 • RIQUER, Martí de (1991), «Les chevaleries de Jacques de Lalaing en Espagne», Comptes rendus des Séances de l'année 1991. Academie des Inscriptions & Belles-Lettres, París, Academie des Inscriptions & Belles-Lettres, ps. 351-365.
 • RIQUER, Martí de (1992), 'Tirant lo Blanch', novela de historia y de ficción, Barcelona, Sirmio ('Biblioteca general', 13).
 • RIQUER, Martí de i Mario VARGAS LLOSA (1972), El combate imaginario: las cartas de batalla de Joanot Martorell, Barcelona, Seix Barral ('Breve Biblioteca de Respuesta'), 1972. [Reed. Barcelona, Sirmio ('Biblioteca General', 11), 1990.]
 • RODRÍGUEZ, J. (1747), Bibliotheca Valentina, València, Imprenta de José Tomàs Lucas.
 • RODRÍGUEZ DE LENA, P. (1977), El Passo Honroso de Suero de Quiñones, ed. A. Labandeira Fernández, Madrid, Fundación Universitaria.
 • RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús (1996), «De prudentia, scientia et militia. Las condiciones de un 'humanismo caballeresco'», Atalaya, 7, ps. 117-32.
 • RODRÍGUEZ VELASCO, Jesús (1999), «The Chivalresque Worlds in Tirant lo Blanc», en Tirant lo Blanc, New Approaches, ed. Arthur Terry, Londres, Tamesis, ps. 1-14.
 • ROIG I SALA, Josep Lluís (1993), «De Muntaner a Martorell: l'evolució necessària», Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XXVI (Miscel·lània Jordi Carbonell, 5), ps. 85-94.
 • ROIG I SALA, Josep Lluís (1993), «Tirant lo Blanc, un heroi possible?», dins Rafael Alemany, Antoni Ferrando i Lluís B. Meseguer eds., Actes del Novè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), vol. II, València-Barcelona, Univ. d'Alacant-Univ. de València-Univ. Jaume I-Publicacions de l'Abadia de Montserrat ('Biblioteca Abat Oliba', 125), ps. 117-129.
 • ROMEU I FIGUERAS, Josep (1991), «Ficció que féu la Reprovada Viuda a Tirant. Comentaris al capítol 283 de Tirant lo Blanc»,Butlletí dels mestres, 227, 1991, ps. 26-31. [Reimpressió dins Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions, ed. Narcís Garolera, Barcelona, Columna, vol. I, 1994, ps. 117-24, i també dins Lectura de textos medievals i renaixentistes València-Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana («Biblioteca Sanchis Guarner») 1994, ps. 163-75.]
 • ROS LLADÓS, Sonia (2007-2008), «Aspectos de carácter elegíaco en el Tirant lo Blanch», Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, XIII, ps. 91-109.
 • ROSENTHAL, David H. (1981), «Excerpts from Tirant lo Blanc», Allegorica, 6, 1, ps. 64-180.
 • ROSENTHAL, David H. (1986), «Lletra dels Estats Units: les traduccions del català a l'anglès», Revista de Catalunya, 2, ps. 175-78.
 • ROSENTHAL, David H. (1989), «Els Estats Units, darrera conquesta de Tirant lo Blanc», Saó, 115 (Homenatge al 'Tirant'), ps. 33-35.
 • ROUBAUD BÉNICHOU, Sylvie (1970), «Chevalier contre chien: l'étrange duel du Tirant lo Blanc», en Mélanges de la Casa de Velázquez, 6, Madrid, ps. 131-59.
 • ROUBAUD BÉNICHOU, Sylvie (1997), «Tesis doctoral: Le Roman de chevalerie en Espagne: entre Arthur et Don Quichotte (Survivance médievales et renouvellements)», Criticón, 69, ps. 157-65 [inclou Tirant].
 • ROSSICH, A. (1989), «La novel·la catalana, entre el Tirant i L'orfeneta de Menargues», Revista de Catalunya, 29, ps. 150-62.
 • RUBENS, E. F. (1959), «Sobre el capítulo VI de la primera parte del Quijote», Cuadernos del Sur, Bahia Blanca, Universidad Nacional del Sur, Instituto de Humanidades, ps. 35-37.
 • RUBIERA I MATA, Mª Jesús (1990), «El món cavalleresc àrab i el món cavalleresc del Tirant», Afers, 10, València, ps. 267-274.
 • RUBIERA MATA, Mª Jesús (1990), «El Tirant i la literatura àrab», Serra d'Or, 371, ps. 57- 58.
 • RUBIERA MATA, Mª Jesús (1990), «Tirant lo Blanc i els moros», L'Aiguadolç, 12-13, ps. 33-40.
 • RUBIERA MATA, Mª Jesús (1993), 'Tirant lo Blanc' contra el Islam, Altea, Aitana ('L'Albir', 1), 1993.
 • RUBIERA I MATA, Mª Jesús (1997), «Tirant et l'Islam», dins dins Estudis crítics sobre «Tirant lo Blanc» i el seu context (Actes del Col·loqui International «Tirant lo Blanc»: «l'albor de la novel·la moderna europea». Ais de Provença, 21-22 d'octubre de 1994), a cura de Jean Marie Barberà, Barcelona, Centre Aixois de Recherches Hispaniques-Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 429-36.
 • RUBIERA MATA, Mª Jesús (1999), «Tirant lo Blanc and the Muslim World in the Fiftheenth Century», en Tirant lo Blanc. New Approaches, ed. Arthur Terry, Londres, Tamesis, ps. 59-67.
 • RUBIÓ I BALAGUER, Jordi (1947), «Sobre els orígens de l'humanisme a Catalunya», Bulletin of Spanish Studies, 24, ps. 88-99.
 • RUBIÓ I BALAGUER, Jordi (1948), «Els plagis del Tirant lo Blanc», De l'Edat Mitjana al Renaixement: figures literaries de Catalunya i València, Barcelona, Aymà, ps. 74-77.
 • RUBIÓ I BALAGUER, Jordi (1984), Història de la Literatura Catalana, vol. I, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, ps. 417-423.
 • RUBIÓ I LLUCH, Antoni (1889), El renacimiento clásico en la literatura catalana, Barcelona, Jesús Roviralta.
 • RUBIÓ I LLUCH, Antoni (1906), Catalunya a Grècia, Barcelona, L'Avenç.
 • RUBIÓ I LLUCH, Antoni (1908-1921), Documents per l'història de la cultura catalana migeval, 2 vols., Barcelona.
 • RUIZ DE CONDE, Justina (1948), El amor y el matrimonio secreto en los libros de caballerías, Madrid, Aguilar.
 • RUIZ-DOMÉNEC, José Enrique (1991), Set dones per a 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Columna [tr. al castellà, Siete mujeres para Tirant, València, Ajuntament de València 1998.]
 • RUIZ-DOMÉNEC, José Enrique (1991), La novela y el espíritu de la caballería, Barcelona, Mondadori ('Biblioteca Mondadori', 38).
 • RUIZ-DOMÉNEC, José Enrique (1991), «Tirant davant la cultura caballeresca», Lletra de canvi, 34, ps. 6-9.
 • RUIZ-DOMÉNEC, José Enrique (1993), «Tirant ante la cultura caballeresca», Actes del Symposion 'Tirant lo Blanc', Barcelona, Quaderns Crema ('Assaig', 14), ps. 541-555.
Pujar