Saltar al contenido principal

Joanot Martorell i el Tirant lo Blanc

Bibliografia d'estudis sobre el Tirant lo Blanc

T

 • TAIT, Margaret (1988), «The Enchanted Princess of Zulichium», Scott Newsletter, 13, ps. 14-15.
 • TATE, Robert Brian (1962), «Joanot Martorell in England», Estudis Romànics, 10, ps. 277-281.
 • TERRY, Arthur (1982), «Character and Role in Tirant lo Blanc», dins Robert Brian Tate ed., Essays on Narrative Fiction in the Iberian Peninsula in Honour of Frank Pierce, Oxford, Dolphin Books, ps. 177-195. [Tr. «El paper del personatge al Tirant lo Blanc», L'Espill, 16, 1982, ps. 27-44.]
 • TERRY, Arthur ed. (1999), Tirant lo Blanc: New Approaches, London, Tamesis, Col. Támesis, Serie A: Monografías, 181. Veg. ressenya. http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.5/res_terry.htm
 • THOMAS, Henry (1920), Spanish and Portuguese Romances of Chivalry, Cambridge, The University Press. [Tr. a l'espanyol d'E. Pujals, Las novelas de caballerías españolas y portuguesas, Madrid, 1952.
 • TODOLÍ, Júlia (1990), «L'art de la persuasió en el Tirant lo Blanc», Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura, 1, ps. 69-86.
 • TORRES-ALCALÁ, Antonio (1979), El realismo de 'Tirant lo Blanc' y su influencia en el 'Quijote', Barcelona, Puvill. [Ressenyes de Charlotte Stern en Romance Philology, 36, 1982-3, ps. 647-49; Alberto Sánchez en Anales Cervantinos, 17, 1980, ps. 252-59; Henry Ettenghausen en Bulletin of Hispanic Studies, 57, 1980, p. 271.]
 • TORRES-ALCALÁ, Antonio (1988-89), «Tirant lo Blanc: entre el espíritu y la carne», dins Gregorio C. Martín, ed., Selected Proceedings of the Pennsylvania Foreign Language Conference, Pittsburgh, Department of Modern Languages, Duquesne University, ps. 376-79.
 • TORRES-ALCALÀ, Antoni (1993), «Tirant lo Blanc: Between the Spirit and the Flesh», dins 'Tirant lo Blanc': Text and Context. Proceedings of th Second Catalan Symposium (de la Universitat Catòlica d'America a Washington, en octubre 1991), Nova York, Peter Lang, Catalan Studies. Translations and Criticism, vol. 11, ps. 203-12.
 • TORRES, Veronica (1995), «Una fonte catalana dell'Orlando Furioso»: Tirant lo Blanc di Joanot Martorell, dins La Sardegna e la presenza catalana nel Medieterraneo. Atti del VI Congresso dell'Associazione Italiana di Studi Catalani (Cagliari 11-15 ottobre 1995), vol. I, Càller, Cooperativa Universitaria Editrici Cagliaritana.
 • TORRÓ, Jaume (2006), «El setge de Bonifacio d'Alfons el Magnànim i el setge de Rodes del Tirant lo Blanc», Mot So Razo, 5, ps. 29-40.
 • TORRÓ, Jaume (2006), «La doble autoría de Tirant lo Blanc o un colofón y la estilística», Revista de Erudición y Crítica, 1 ps. 75-82.
 • TUDELA I VILLALONGA, Ll., i F. PUIG CASTELLS (1995), «Sistemes d'alimentació i usos de taula al Tirant lo Blanc, dins Actes del I Col·loqui d'Història de l'Alimentació a la Corona d'Aragó. Edat Mitjana, vol. II, Lleida, Institut d'Estudis Ilerdencs, ps. 693-710.
 • TURRÓ, Jaume (2001), «Una cort a Barcelona per a la literatura del segle XV», Revista de Catalunya, 163, ps. 97-123. Veg. Narpan. http://www.narpan.net/documents/tirant.htm
 • TURRÓ, Jaume (2002), «Joanot Martorell escrivà de ració», L'Avenç, 273 (octubre 2002), ps. 12-18.
Pujar